vòi phun cát

  • Vòi phun cát SB300

    Vòi phun cát SB300

    Vòi phun cát cho các ứng dụng phun cát nói chung, được thiết kế để vận chuyển cát, thép bắn và các vật liệu mài mòn khác với tốc độ cao được thấy trong quá trình bảo trì, phục hồi tòa nhà hoặc làm sạch và hoàn thiện các bộ phận kim loại, đá hoặc thủy tinh.Nó là một vòi phun cát chống xoắn.
  • Vòi phun cát SB170

    Vòi phun cát SB170

    Vòi phun cát cho các ứng dụng phun cát nói chung, được thiết kế để vận chuyển cát, thép bắn và các vật liệu mài mòn khác với tốc độ cao được thấy trong quá trình bảo trì, phục hồi tòa nhà hoặc làm sạch và hoàn thiện các bộ phận kim loại, đá hoặc thủy tinh.Nó là một vòi phun cát chống xoắn.