SAE100 R3 / R6

Đọc thêm

  • Hydraulic Hose SAE100 R6

    Ống thủy lực SAE100 R6

    Ống thủy lực được gia cố bằng dệt SAE 100 R6 thích hợp để cung cấp chất lỏng thủy lực gốc dầu hoặc nước và nó chủ yếu được sử dụng trong điều kiện áp suất thấp.Đặc điểm kỹ thuật: (1) Dấu gạch ngang: R6-03 (2) ID Inch: 3/16 ″ mm: 4.8, OD mm: 11.0 (3) PSI: 507.5
  • Hydraulic Hose SAE100 R3

    Ống thủy lực SAE100 R3

    Ống thủy lực được gia cố bằng dệt SAE 100 R3 thích hợp để cung cấp chất lỏng thủy lực gốc dầu hoặc nước.Nó chủ yếu được sử dụng trong điều kiện áp suất thấp và nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng khí nén.Đặc điểm kỹ thuật: (1) Dấu gạch ngang: R3-04 (2) ID Inch: 1/4 mm: 6,3 OD mm: 12,6 (3) PSI: 1523