vòi phun PVC

 • Vòi phun cao áp bện dày đặc PVC

  Vòi phun cao áp bện dày đặc PVC

  vòi phun áp lực cao là một lựa chọn đáng tin cậy và dễ sử dụng để phun thuốc trừ sâu, nông nghiệp và thương mại.Vòi phun cao áp được cấu tạo từ lớp vỏ PVC có gân màu vàng sáng với ống hỗn hợp PVC/Polyurethane màu đen để chống lại hóa chất tuyệt vời.
 • Vòi phun áp lực 5 lớp PVC

  Vòi phun áp lực 5 lớp PVC

  vòi phun áp lực cao là một lựa chọn đáng tin cậy và dễ sử dụng để phun thuốc trừ sâu, nông nghiệp và thương mại.Vòi phun cao áp được cấu tạo từ lớp vỏ PVC có gân màu vàng sáng với ống hỗn hợp PVC/Polyurethane màu đen để chống lại hóa chất tuyệt vời.
 • Vòi phun áp lực 3 lớp PVC

  Vòi phun áp lực 3 lớp PVC

  vòi phun áp lực cao là một lựa chọn đáng tin cậy và dễ sử dụng để phun thuốc trừ sâu, nông nghiệp và thương mại.Vòi phun cao áp được cấu tạo từ lớp vỏ PVC có gân màu vàng sáng với ống hỗn hợp PVC/Polyurethane màu đen để chống lại hóa chất tuyệt vời.