vòi hóa chất

 • Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE 20bar/300psi- CSD300

  Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE 20bar/300psi- CSD300

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.
 • Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE CSD230

  Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE CSD230

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.
 • Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 10bar /150psi – CD150

  Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 10bar /150psi – CD150

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.
 • Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 15 bar/230psi – CD230

  Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 15 bar/230psi – CD230

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.
 • Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 20bar/300psi – CD300

  Ống Dẫn Hóa Chất UHMWPE 20bar/300psi – CD300

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.
 • Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE 10bar/150 psi CSD150

  Ống Hút & Xả Hóa Chất UHMWPE 10bar/150 psi CSD150

  Ống cao su hóa học chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các hóa chất.