Ống hóa chất

Đọc thêm

 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD300

  Ống phân phối hóa chất UHMWPE CD300

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD150

  Ống phân phối hóa chất UHMWPE CD150

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD230

  Ống phân phối hóa chất UHMWPE CD230

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD150

  Ống hút & xả hóa chất UHMWPE CSD150

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD230

  Ống hút & xả hóa chất UHMWPE CSD230

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD300

  Ống hút & xả hóa chất UHMWPE CSD300

  Ống cao su hóa chất chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hóa chất và xử lý nước thải hóa chất trong nhà máy hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy dược phẩm, tàu chở hóa chất, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác.Nó có thể được sử dụng để hút và xả hầu hết các loại hóa chất.